Státní svátky 2021: Základní seznam pro plánování vašich cest

Statni Svatky 2021

Úvod k seznamu státních svátků v roce 2021:

Rok 2021 nás přivítal novými výzvami a nadějemi na lepší zítřky. Spolu s nimi také přichází tradiční státní svátky, které si každoročně připomínáme jako důležité mezníky naší historie a kulturní identity. V tomto seznamu najdete kompletní přehled státních svátků v roce 2021, abyste mohli plánovat své volno a slavit je společně s rodinou a přáteli. Doufáme, že se budete těšit na následující sváteční dny stejně jako my!

Co jsou státní svátky?

Státní svátky jsou důležitými dny v kalendáři každého státu a Česká republika není výjimkou. Tyto svátky jsou pevně stanoveny a slaví se každý rok ve stejném termínu. V roce 2021 se můžeme těšit na celkem 13 státních svátků, které nám připomínají významné historické události, nebo si je zkrátka užíváme jako volný den.

Mezi hlavními státními svátky, které se slaví v roce 2021, patří např. Den obnovy samostatného českého státu (1. ledna), Velikonoční pondělí (5. dubna), Den osvobození od fašismu (8. května), Den Svatého Václava (28. září) a Štědrý den (24. prosince).

Nezapomeňte si vyznačit tyto dny v kalendáři a plánovat podle nich - buď jako den pro odpočinek a relaxaci, nebo pro aktivní oslavu s rodinou či přáteli!

Význam státních svátků v Česku

Význam státních svátků v Česku

Státní svátky jsou dny, které mají pro občany zvláštní význam a symbolizují významné události nebo osobnosti historie. V roce 2021 se můžeme těšit na celkem 13 státních svátků, které nám připomínají významné okamžiky českého dějin.

1. ledna - Nový rok

Tento den slavíme přechod do nového roku a také zahajujeme období volna pro silvestrovskou noc.

1. května - Svátek práce

Svátek práce je symbolem boje za spravedlivé pracovní podmínky a zachování pracovního prostředí.

8. května - Den vítězství

Připomínka osvobození od nacistické okupace po druhé světové válce.

5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Oba bratři byli průkopníky křesťanské víry mezi Slovany a Cyril vyvinul písmo cyrilice.

6. července - Den upálení mistra Jana Husa

Jan Hus byl kazatel a teolog, který kritizoval chyby katolické církve.

28. září - Den české státnosti

Den, kdy v roce 935 začala vláda Přemyslovců nad Čechami.

28. října - Den vzniku samostatného československého státu

Připomínka vzniku republiky po první světové válce.

17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii

Rok 1989 a Sametová revoluce přinesly konec komunistickému režimu a znamenaly začátek obnovy demokracie.

24. prosince - Štědrý den

Nejdůležitější den vánočních svátků, kdy se rodina schází u tradičního vánočního stolu.

25. prosince - 1. svátek vánoční

Významné křesťanské svátky, které slaví narození Ježíše Krista.

26. prosince - 2. svátek vánoční

Druhý den vánočních svátků slouží převážně k odpočinku a tradičně se na něm navštěvují rodinní přátelé a blízcí.

31. prosince - Silvestr

Poslední den v roce, který se slaví silvestrovskou noc s ohňostrojem a oslavou nového roku.

Seznam státních svátků v roce 2021

Seznam státních svátků v roce 2021

Pro rok 2021 platí stejný seznam státních svátků jako v předchozích letech. Většina z těchto dnů je pevně stanovena a slouží k oslavám důležitých historických událostí, které mají pro náš stát zásadní význam.

Mezi tyto svátky patří například Den obnovy samostatného českého státu (1. ledna), Svátek práce (1. května) nebo Den české státnosti (28. října). Dále jsou to také Vítězný únor (25. února), Den boje za svobodu a demokracii (17. listopadu) a Štědrý den (24. prosince).

Pokud se chystáte na dovolenou nebo plánujete nějakou akci, berte prosím v úvahu tyto svátky a následné zavřené obchody nebo omezovanou dopravu v rámci městských hromadných dopravních prostředků.

Užijte si oslavy a připomeňte si důležité momenty naší historie!

1. Nový rok - 1. ledna

1. Nový rok - 1. ledna

Vítáme nový rok, který započne prvního ledna. Tento den bývá slaven po celém světě a je jedním z nejvýznamnějších státních svátků v České republice. V tento den se traduje přání štěstí a zdraví pro nadcházející období a mnoho lidí si dává novoroční předsevzetí.

Začněte rok správným krokem a oslavte ho s rodinou, přáteli nebo jen sami pro sebe. Přejeme vám krásný začátek roku 2021!

2. Velikonoční pondělí - 5. dubna

Druhý den po Velikonocích, tedy 5. dubna, slavíme Velikonoční pondělí. Tento den je pro mnoho lidí příležitostí k setkání s rodinou a přáteli, ale také ke kulturním akcím a zvykům jako například pomlázka. V roce 2021 máme možnost si užít toto sváteční pondělí a odpočinout si po náročném období jara.

3. Svátek práce - 1. máj

Svátek práce, známý také jako 1. máj, je jedním z nejdůležitějších státních svátků v České republice. Tento den připomíná obyčejné lidi, kteří se snažili o zlepšení pracovních podmínek a práv pro zaměstnance. Svátek práce se slaví každoročně 1. května a mnoho lidí si tento den užívá volna a aktivit spojených s oslavou jara a práce.

4. Den vítězství - 8. května

Den vítězství, též známý jako Den osvobození, připomíná konce druhé světové války. Tento významný státní svátek slavíme každoročně 8. května a připomínáme si oběti války a hrdinství těch, kteří za naši svobodu bojovali. V tento den se rovněž konají různé ceremonie a vzpomínkové akce po celé zemi. Nezapomeňte tedy 8. května vzdát hold padlým hrdinům a poděkovat veteránům za jejich službu pro naší zemi!

5. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - 5. července

5. července se v České republice slaví Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Tento státní svátek připomíná příchod bratří Cyrila a Metoděje do Velké Moravy v 9. století a jejich misi, během níž přinesli Slovanům křesťanskou víru a také vytvořili první písmo pro slovanské jazyky - hlaholici. Tento den je důležitý nejen pro křesťany, ale i z hlediska kulturního a historického. V tento den se konají různé akce, např. mše svaté, bohoslužby, koncerty nebo kulturní programy. Takže si určitě dejte pozor na datum 5. července a oslavte Den slovanských věrozvěstů spolu s námi!

6. Den upálení mistra Jana Husa - 6. července

6. Den upálení mistra Jana Husa - 6. července

Den 6. července připomíná tragickou událost v historii České republiky - upálení mistra Jana Husa na hranici Starého Města a Nového Města pražského v roce 1415. Tento státní svátek si připomínáme jako významný den, který nás upozorňuje na svobodu myšlení a slova, svobodu vyznání a důležitost dodržování lidských práv. Je to také den, kdy se množství lidí shromažďuje u pomníku mistra Jana Husa na pražském Staroměstském náměstí, aby mu připomněli poctu.

Pamatujme na tento státní svátek jako na den, který nás inspiruje k boji za spravedlnost a rovnost - hodnoty, kterých se můžeme držet i v každodenním životě.

7. Den české státnosti - 28. září

Vážení čtenáři,

dnes bych ráda upozornila na připomínání 7. Dne české státnosti, který se slaví každoročně 28. září. Tento den připomíná vznik samostatného Československa v roce 1918 a je jedním z nejvýznamnějších dnů v historii České republiky.

28. září je tedy oficiálním státním svátkem, který si každoročně připomínáme jako důležité datum v našich dějinách. V tento den mnoho lidí navštěvuje památníky, ale také se konají různé kulturní akce a oslavy.

Nezapomeňte si proto v kalendáři označit 28. září jako státní svátek a připojte se k oslavám české státnosti, které budou probíhat po celé republice.

S pozdravem,

Vaše pomocnice pro češtinu

8. Den boje za svobodu a demokracii - 17. listopadu

"8. Den boje za svobodu a demokracii - 17. listopadu" je jedním z nejvýznamnějších státních svátků v České republice, který se slaví každoročně dne 17. listopadu. Tento den si připomínáme události z roku 1989, kdy studenti a občané v Praze demonstrovali za svobodné volby a demokratickou společnost. Tato demonstrace byla násilně potlačena komunistickým režimem, což vedlo ke vzniku sametové revoluce a následnému pádu komunismu v Československu.

V tento den se konají různé oslavy po celé zemi, jako například průvody, koncerty, divadelní představení nebo vzdělávací akce o tomto historickém okamžiku. Je to den, kdy si připomínáme naši svobodu a demokracii a děkujeme těm, kteří pro ni bojovali.

Tímto dnem začíná série státních svátků v roce 2021, které jsou důležitými symboly naší historie a tradice."

9. Štědrý den - 24. prosince

9. Štědrý den - 24. prosince je jedním z nejdůležitějších a nejoblíbenějších svátků v České republice. Na tento den se tradičně schází celá rodina, aby společně oslavila Vánoce, připravila si bohatou večeři a rozbalila dárky pod vánočním stromkem. Štědrý den je také spojen s mnoha rituály a zvyky, jako jsou koledování, zdobení stromečku a zapalování první svíčky na adventním věnci.

Nenechte si ujít tento magický a kouzelný okamžik a připomeňte si ho každoročně v kalendáři jako jeden ze státních svátků České republiky.

10. 1. svátek vánoční - 25. prosince

Dne 25. prosince slavíme jeden z nejvýznamnějších svátků v roce - vánoční svátek. Tento státní svátek je spojen s oslavou narození Ježíše Krista a je tradičně spojován s rodinnými setkáními, dárky a jídlem. V tento den si připomínáme významné události z našich křesťanských tradic a pro mnohé z nás je to čas klidu, pohody a radostného očekávání. Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné štěstí, lásky a míru!

11. 2. svátek vánoční - 26. prosince

"11. 2. svátek vánoční - 26. prosince" patří mezi významné státní svátky v roce 2021. Tento den slavíme Narození Páně, které připomíná narození Ježíše Krista. V tento den často navštěvujeme rodinu a přátelé se navzájem obdarovávají dárky. Také je to den klidu a pohody, kdy si můžeme užít krásnou atmosféru vánočních svátků."

Závěr - Berte státní svátky v roce 2021 jako příležitost k oslavě a oddychu. Mnoho z nich má hluboké kořeny v historii a tradici naší země, a proto jsou důležité pro naši národní identitu. Bez ohledu na to, jak si je budete užívat, pamatujte na jejich hodnotu a význam pro celou společnost. Děkujeme, že jste se s námi podělili o tuto seznam státních svátků v roce 2021.

Publikováno: 26. 05. 2023

Kategorie: cestování

Autor: Luciána Nováková

Tagy: statni svatky 2021 | seznam státních svátků v roce 2021