Rohlenka: Skrytý klenot přírody, který stojí za objevování

Rohlenka

Rohlenka je nádherná přírodní památka, která se nachází na území České republiky. Tento malebný koutek přírody je nejen místem, kde se setkávají fascinující geologické tvary, ale také domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. V tomto článku se podíváme blíže na historii a význam této krásné lokalitě a prozkoumáme její unikátní charakteristiky.

Vymezení pojmu "rohlenka"

Rohlenka je přírodní památka nacházející se v okolí města Havlíčkův Brod. Jedná se o malou jeskyni, která v minulosti sloužila jako zdroj surovin pro stavbu a jako místo úkrytu během válečných konfliktů. Dnes je rohlenka chráněným územím kvůli své unikátní fauně a flóře. V jeskyni se mimo jiné nachází reliktní populace druhu netopýra velkého (Myotis myotis). Návštěvníci si mohou prohlédnout jižní část jeskyně, která je turisticky přístupná.

Historie a vznik rohlenky

Rohlenka je přírodní památka nacházející se v okrese Karlovy Vary. Historie a vznik této zajímavosti sahá až do doby ledové, kdy zde působili mohutní ledovcoví proudy. Tyto proudy ovlivnily krajinu, která se postupem času změnila na krasovou oblast s nejrůznějšími jeskyněmi a podzemními systémy. Rohlenka je jednou z těchto zajímavostí a nachází se v blízkosti vesnice Luh.

První zmínky o této lokalitě pochází z 18. století, kdy byly objeveny některé jeskyně. Rozvoj turistiky v této oblasti začal v 19. století a od té doby se Rohlenka stala oblíbeným cílem výletů pro turisty i vyznavače speleologie.

Dnes je Rohlenka chráněna jako přirodní památka a slouží jako důležitý geologický prvek kraje Karlovarského.

Geografická poloha a přístupnost

Rohlenka je přírodní památka nacházející se v údolí potoka Rohlenského, v blízkosti obce Štěchovice. Tento unikátní kout přírody se nachází ve středních Čechách a je snadno dostupný z Prahy i okolních měst díky vynikající dopravní dostupnosti. Geografickou polohou Rohlenky jsou kopce a lesy s prameništěmi potoků, což ji činí ideálním místem pro pěší turistiku a cykloturistiku v jakémkoliv ročním období.

Flóra a fauna rohlenky

Rohlenka je přírodní památka nacházející se v Krkonošském národním parku. Tato oblast je známá nejen díky svému geologickému původu, ale také pro svou pestrou flóru a faunu. Najdeme zde například horský javor, buka lesního, borovici kleč a další rostliny. Z hlediska živočišné říše jsou zde zastoupeni různí druhové skupiny jako například brouci, měkkýši, obojživelníci a ptáci. V posledních letech byly v oblasti pozorovány i vzácnější druhy jako například kriticky ohrožený krokodýl skvrnitý nebo velmi vzácný vydra říční. Rohlenka je tedy pro milovníky přírody unikátním místem, které stojí za návštěvu.

Geologické zajímavosti

Rohlenka je přírodní památka nacházející se nedaleko obce Němčice v okrese Vsetín. Toto území, o rozloze více než 27 hektarů, je známé především pro své geologické zajímavosti. Zdejší skalní stěny odkrývají vrstvy vápence a dolomitu, které jsou cenným pramenem informací pro geology a paleontology. V této oblasti bylo nalezeno mnoho zkamenělin prvohorních mořských živočichů, což dokazuje, že zde kdysi probíhala intenzivní sedimentační činnost. Kromě toho jsou v Rohlence patrné i další geologické útvary jako například nápadné erozně reliéfní tvary pevninských usazenin nebo sopečný tuf. Celkově se jedná o velmi zajímavou lokalitu pro milovníky geologie a přírodních krás Moravskoslezského kraje.

Turistické trasy a aktivity v okolí

Rohlenka je přírodní památka nacházející se v blízkosti města České Budějovice. Tato lokalita je oblíbenou turistickou destinací díky svému malebnému prostředí a pestrým aktivitám, které nabízí. Pro milovníky turistiky je ideálním místem pro výlety do překrásného okolí kolem památky, kde si můžete užít krásné pěší trasy s úchvatnými výhledy na okolní krajinu. Pokud jste spíše aktivní člověk, můžete si užít cykloturistiku po okolních lesních cestách nebo projednat řeku Vltavu na kajaku. Rohlenka nabízí i možnost pikniku na skvěle připravených místech, kde se budete cítit jako v pohádce. A pokud máte rádi historii, navštivte nedaleký zámek Hluboká nad Vltavou a užijte si exkurzi do minulosti.

Ochrana a péče o rohlenku

Rohlenka je přírodní památka, která se vyznačuje jedinečnou květennou rozmanitostí. Abychom tuto krásu uchovali pro budoucí generace, je důležité dbát na ochranu a péči o rohlenku. V první řadě je nutné dodržovat zákazy a omezení stanovené správou chráněného území. Dále je důležité neodkládat odpadky do přírody, neznečišťovat vodní toky a nebourat přirozené biotopy rostlin a živočichů. Navíc můžeme pomoci i v rámci aktivních opatření - např. zapojením se do programů ochrany druhů rostlin a živočichů, které mají na cíli zlepšování prostředí pro jejich život a růst. Udržení rohlenky jako typické české krajinné prvky je důležitým krokem ke zlepšení kvality života v přírodě i pro nás samotné.

Závěrem lze říci, že Rohlenka je výjimečnou přírodní památkou, která si zaslouží pozornost a ochranu. Její jedinečné geologické útvary a bohatá flora i fauna jsou pro nás nejen krásným pohledem, ale také významným zdrojem poznání a vzdělání. Proto bychom měli usilovat o to, aby se tato oblast udržela co nejdéle v původním stavu a aby byla k dispozici pro další generace.

Zdroje

Rohlenka je přírodní památka nacházející se v okrese Třebíč na Moravě. Jejím hlavním zdrojem jsou tektonické pukliny, kterými proudí podzemní vody. Tyto vody následně vytvářejí množství krasových jevů, jako jsou propasti, jeskyně a studny. Dalším zdrojem této přírodní památky jsou různé druhy rostlin a živočichů, kteří se zde vyvinuli díky specifickým podmínkám prostředí. Návštěvníci Rohlenky mají možnost obdivovat krásu tohoto jedinečného prostředí a poznat neuvěřitelnou pestrost přirozených zdrojů naší přírody.

Publikováno: 27. 10. 2023

Kategorie: cestování

Autor: Monika Švábová

Tagy: rohlenka | přírodní památka